Autokomerc Niš

Autokomerc Niš
Autokomerc Niš
Autokomerc Niš


Autokomerc Niš

AUTOKOMERC
Niš
TIP:
Poslovno prodajni objekat
LOKACIJA:
Niš
POVRŠINA:
5.000 m2
INVESTITOR:
"AUTOKOMERC" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi