Sistemi tehničke zaštite


Preduzeće CREDO poseduje licencu za obavljanje usluga iz sistema tehničke zaštite, a zaposleni inženjeri poseduju licence za planiranje (LT1), projektovanje i nadzor (LT2) i izvođenje (LT3) sistema tehničke zaštite.