Projekti u toku


MK KLINIKEN Pančevo – I faza

MK KLINIKEN Pančevo – I faza

MK KLINIKEN
Pančevo
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Pančevo
POVRŠINA:
40.000 m2
INVESTITOR:
MK Kliniken AG, Nemačka i Naval Box Cal doo Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroenergetske instalacije
- Telekomunikacione instalacije
- Stabilne instalacije za dojavu požara
- Mašinske instalacije
- Sistemi tehničke zaštite


Više informacija

Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu

Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu

Kazneno-popravni zavod za žene
Požarevac
TIP:
Kazneno-popravni objekat
LOKACIJA:
Požarevac
POVRŠINA:
5.200 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo pravde Republike Srbije, KPZ Požarevac za žene
VRSTA RADOVA:
Radovi na rušenju starog i izgradnji novog smeštajnog objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Hidrotehničke instalacije


Više informacija