Projekti u toku


Nova zatvorska jedinica Kragujevac

Nova zatvorska jedinica Kragujevac

Nova zatvorska jedinica
Kragujevac
TIP:
Kazneno-popravni objekat
LOKACIJA:
Kragujevac
POVRŠINA:
26.000 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo pravde Rep. Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Maloprodajni objekat LIDL Kruševac

Maloprodajni objekat LIDL Kruševac

Maloprodajni objekat LIDL
Kruševac
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
2.000 m2
INVESTITOR:
LIDL KD Srbija
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Logistički centar LIDL Lapovo

Logistički centar LIDL Lapovo

Logistički centar LIDL
Lapovo
TIP:
Trgovinsko-poslovni objekat
LOKACIJA:
Lapovo
POVRŠINA:
60.000 m2
INVESTITOR:
LIDL KD Srbija
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Stambeno-poslovni objekat “PLOT 15 ARIA AND TERRA” Beograd na vodi

Stambeno-poslovni objekat “PLOT 15 ARIA AND TERRA” Beograd na vodi

Stambeno-poslovni objekat “PLOT 15 ARIA AND TERRA”
Beograd na vodi
TIP:
Stambeno-poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
50.000 m2
INVESTITOR:
“Beograd na vodi” doo Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Intermodalni terminal Batajnica

Intermodalni terminal Batajnica

Intermodalni terminal
Batajnica
TIP:
Infrastrukturni objekat
LOKACIJA:
Batajnica
POVRŠINA:
/
INVESTITOR:
Ministarstvo finansija Rep.Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroenergetske instalacije i instalacije trafostanice
- Telekomunikacione i signalne instalacije
- Stabilne instalacije za dojavu požara
- Radovi na izgradnji prateće infrastrukture pristupnih saobraćajnica (elektroenergetskih i telekomunikacionih)


Više informacija

Nabavka i ugradnja postrojenja i opreme za sanaciju/rekonstrukciju energetske efikasnosti objekata u opštini Kruševac
Predškolska ustanova 'Nata Veljković', obdanište 'Pčelica'

Predškolska ustanova "Nata Veljković", obdanište "Pčelica"

Predškolska ustanova "Nata Veljković",
obdanište "Pčelica"
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
2.107 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Despot Stefan' Gornji Stepoš

Osnovna škola "Despot Stefan" Gornji Stepoš

Osnovna škola "Despot Stefan"
Gornji Stepoš
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
1.707 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Žabare' Trebotin

Osnovna škola "Žabare" Trebotin

Osnovna škola "Žabare"
Trebotin
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
1.238 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Jovan Popović' Kruševac

Osnovna škola "Jovan Popović" Kruševac

Osnovna škola "Jovan Popović"
Kruševac
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
3.666 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije


Više informacija

Osnovna škola 'Branko Radičević' Bivolje

Osnovna škola "Branko Radičević" Bivolje

Osnovna škola "Branko Radičević"
Bivolje
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
2.531 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije


Više informacija

Osnovna škola 'Stanislav Binički' Jasika

Osnovna škola "Stanislav Binički" Jasika

Osnovna škola "Stanislav Binički"
Jasika
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
2.636 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Nabavka i ugradnja postrojenja i opreme za sanaciju/rekonstrukciju energetske efikasnosti objekata u opštini Užice
Predškolska ustanova 'Užice', obdanište 'Poletarac' Užice

Predškolska ustanova "Užice", obdanište "Poletarac" Užice

Predškolska ustanova "Užice", obdanište "Poletarac"
Užice
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Užice
POVRŠINA:
2.913 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Nada Matić' Užice

Osnovna škola "Nada Matić" Užice

Osnovna škola "Nada Matić"
Užice
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Užice
POVRŠINA:
4.455 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Aleksa Dejović' Krvavci, Sevojno

Osnovna škola "Aleksa Dejović" Krvavci, Sevojno

Osnovna škola "Aleksa Dejović"
Krvavci, Sevojno
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Užice
POVRŠINA:
2.136 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Miodrag Milovanović Lune' Karan

Osnovna škola "Miodrag Milovanović Lune" Karan

Osnovna škola "Miodrag Milovanović Lune"
Karan
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Užice
POVRŠINA:
2.104 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta Kotlarnice i deo radova u školi:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije


Više informacija