Erste Banka

Erste Banka
Erste Banka


Erste Banka

ERSTE BANKA
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
2.600 m2
INVESTITOR:
"ERSTE BANKA" a.d. Novi Sad
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi