Fabrika Grah Automative Batocina

Fabrika Grah Automative Batocina
Fabrika Grah Automative Batocina
Fabrika Grah Automative Batocina
Fabrika Grah Automative Batocina
Fabrika Grah Automative Batocina
Fabrika Grah Automative Batocina
Fabrika Grah Automative Batocina


FABRIKA GRAH AUTOMOTIVE

GRAH AUTOMOTIVE
Batočina
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Batočina
POVRŠINA:
6.700 m2
INVESTITOR:
"GRAH AUTOMOTIVE" d.o.o. Batočina
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi