Filijala PIO Fond Prokuplje


Filijala PIO Fond Prokuplje

Filijala PIO Fond
Prokuplje
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Prokuplje
POVRŠINA:
800 m2
INVESTITOR:
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK