Galenska Laboratorija Apoteka Novi Sad


Galenska Laboratorija Apoteka Novi Sad

Galenska Laboratorija Apoteka
Novi Sad
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Novi Sad
POVRŠINA:
500 m2
INVESTITOR:
Apoteka Novi Sad
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Instalacije ViK