Intermodalni terminal Batajnica


Intermodalni terminal Batajnica

Intermodalni terminal
Batajnica
TIP:
Infrastrukturni objekat
LOKACIJA:
Batajnica
POVRŠINA:
/
INVESTITOR:
Ministarstvo finansija Rep.Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroenergetske instalacije i instalacije trafostanice
- Telekomunikacione i signalne instalacije
- Stabilne instalacije za dojavu požara
- Radovi na izgradnji prateće infrastrukture pristupnih saobraćajnica (elektroenergetskih i telekomunikacionih)