Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu


Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu

Kazneno-popravni zavod za žene
Požarevac
TIP:
Kazneno-popravni objekat
LOKACIJA:
Požarevac
POVRŠINA:
5.200 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo pravde Republike Srbije, KPZ Požarevac za žene
VRSTA RADOVA:
Radovi na rušenju starog i izgradnji novog smeštajnog objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Hidrotehničke instalacije