MK KLINIKEN Pančevo – I faza


MK KLINIKEN Pančevo – I faza

MK KLINIKEN
Pančevo
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Pančevo
POVRŠINA:
40.000 m2
INVESTITOR:
MK Kliniken AG, Nemačka i Naval Box Cal doo Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroenergetske instalacije
- Telekomunikacione instalacije
- Stabilne instalacije za dojavu požara
- Mašinske instalacije
- Sistemi tehničke zaštite