Nova zatvorska jedinica u Leskovcu


Nova zatvorska jedinica u Leskovcu

Nova zatvorska jedinica
Leskovac
TIP:
Kazneno-popravni objekat
LOKACIJA:
Leskovac
POVRŠINA:
4.000 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo pravde Rep. Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK