Nova zatvorska jedinica u Pančevu


Nova zatvorska jedinica u Pančevu

Nova zatvorska jedinica
Pančevo
TIP:
Kazneno-popravni objekat
LOKACIJA:
Pančevo
POVRŠINA:
25.000 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo pravde Rep. Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake struje