OPŠTA BOLNICA SURDULICA


OPŠTA BOLNICA SURDULICA

OPŠTA BOLNICA
Surdulica
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Surdulica
POVRŠINA:
15.500 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo za javna ulaganja
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroenergetske instalacije