Osnovna škola Mirko Jovanović Kragujevac


Osnovna škola Mirko Jovanović Kragujevac

Osnovna škola Mirko Jovanović
Kragujevac
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kragujevac
POVRŠINA:
750 m2
INVESTITOR:
Opština Kragujevac
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinsko-zanatski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK