Osnovni sud Kraljevo


Osnovni sud Kraljevo

Osnovni sud
Kraljevo
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kraljevo
POVRŠINA:
3.300 m2
INVESTITOR:
Delegacija EU u RS
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK