Raiffeisen banka

Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka
Raiffeisen banka


Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi Beograd

RAIFFEISEN BANKA
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
17.000 m2
INVESTITOR:
"RAIFFEISEN BANKA" A.D.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi