Tržni centar ADA MALL Beograd


Tržni centar ADA MALL Beograd

Tržni centar
ADA MALL Beograd
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
80.000 m2
INVESTITOR:
COMMERCIAL DEVELOPMENTS Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake struje