TC Mladenovac

TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac
TC Mladenovac


TRŽNI CENTAR Mladenovac

TRŽNI CENTAR
Mladenovac
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Mladenovac
POVRŠINA:
9.000 m2
INVESTITOR:
"LOKACIJA" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi